email x
office@toplandcad.ro
telefon x
0337.137.600
whatsapp x

WhatsApp Number

+40740099093

Message
facebook x

Întrebări frecvente

Ce înseamnă imobil, cadastru, carte funciară?

Conform Legii legii „cadastrului și a publicității imobiliare” nr. 7 din 13 martie 1996:

 • prin imobil se înțelege terenul, cu sau fără construcții, de pe teritoriul unei unități administrativ-teritoriale, aparținând unuia sau mai multor proprietari, care se identifică printr-un număr cadastral unic. Imobilul definit anterior se înscrie într-o carte funciară.
 • cadastrul realizează „identificarea, măsurarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale şi reprezentarea acestora pe hărţi şi planuri cadastrale”
 • „cartea Funciară cuprinde descrierea imobilelor şi înscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care au legătură cu imobilele”
 • „cadastrul și Cartea Funciară formează un sistem unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică, de importanță națională, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al țării”

Ce este documentația cadastrală?

Documentația cadastrală este un ansamblu de înscrisuri tehnice și juridice prin care se constată situația reală din teren. Documentația cadastrală se întocmește fie atunci când imobilul nu este înscris în cartea funciara, fie atunci când imobilul înscris in cartea funciară suferă modificări de natură tehnică.

Când am nevoie de o documentație cadastrală?

 • imobilul (teren cu sau fără construcție) nu este înscris în cartea funciară;
 • se construiește sau se demolează o construcție;
 • imobilul (teren cu sau fără construcție) se dezlipește sau se alipește;
 • imobilul (teren cu sau fără construcție) se modifică (modificare de suprafață, schimbare de limită, schimbare de categorie de folosință);
 • construcția înscrisă în cartea funciară se apartamentează (dezmembrează) sau apartamentul se subapartamentează;
 • apartamentele se unesc formând un apartament mai mare sau reîntregesc construcția;
 • construcția sau apartamentul își schimbă destinația;
 • cartea funciară a fost distrusă, pierdută sau sustrasă și trebuie reconstituită;
 • se dorește constituirea unui drept de servitute pe o anumită parte din imobil;
 • imobilul deși înscris în cartea funciară nu este integrat în sistemul național (cazul cărților funciare vechi);

Notă: documentația cadastrală poate fi utilizată doar pentru scopul pentru care a fost întocmită și recepționată.

Cine poate întocmi documentații cadastrale?

Orice persoană fizică sau juridică autorizată să execute lucrări de cadastru, geodezie sau cartografie, în limitele categoriei de autorizare din care face parte.

Ce pași trebuie urmați la întocmirea unei documentații cadastrale?

Proprietarul:

 • va lua legătura cu o persoană autorizată care să întocmească documentația.
 • va asigura accesul la imobil și va arăta limitele imobilului.
 • va pune la dispoziția persoanei autorizate actele necesare.

Persoana autorizată:

 • va întocmi documentația cadastrală după m[surarea obligatorie a imobilului
 • va depune la oficiul de cadastru și publicitate imobiliara documentația în vederea recepționării;
 • va ridica de la oficiul de cadastru și publicitate imobiliară documentele emise în urma recepționării documentației (planurile de amplasament și delimitare, încheierea de carte funciară, extrasul de carte funciară și le va preda proprietarului);