email x
office@toplandcad.ro
telefon x
0337.137.600
whatsapp x

WhatsApp Number

+40740099093

Message
facebook x

Cadastru și intabulare

Documentația cadastrală este ansamblul înscrisurilor tehnice, juridice și administrative necesare înregistrării imobilului la cerere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, prin care se constată situația reală din teren.

Prin acest serviciu realizăm identificarea, măsurarea și întocmirea tuturor tipurilor de documentații cadastrale :

  • documentație cadastrala pentru înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară,
  • documentație cadastrala pentru actualizarea informațiilor tehnice ale imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (înscriere constructii, radiere constructii, modificare limită, suprafață, rectificare hotare, repoziționare etc.)
  • documentație cadastrală pentru dezlipirea și alipirea imobilelor.
  • documentație cadastrală pentru apartamentare, subapartamentare / alipire U.I., reapartamentare.

Pe lângă acest serviciu vă mai oferim și următoarele servicii cadastrale:

  • măsurători și întocmire planuri parcelare.
  • trasări de limite de proprietate în conformitate cu datele înscrise în evidențele de cadastru.

Documentațiile cadastrale sunt întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară aprobat prin Ordinul Nr.600 / 2023 al Directorului General al ANCPI.