email x
office@toplandcad.ro
telefon x
0337.137.600
whatsapp x

WhatsApp Number

+40740099093

Message
facebook x

Blog

Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE. OBIECTUL ȘI SCOPUL ÎNSCRIERILOR ÎN PLANUL CADASTRAL ȘI CARTEA FUNCIARĂ Articolul 1 Prezentul Regulament stabilește procedurile de lucru privind înscrierea în evidențele de cadastru și carte funciară a drepturilor reale imobiliare,…